Brannsikring av bygget

Å beskytte en bygning tilstrekkelig mot brann er hver eiers ansvar. Trinn som tas under byggingen kan redde oss, våre pårørende og eiendom. Brannisolering har en reell innvirkning på å begrense brannutviklingen. Den kan hindre utviklingen av brann og dermed ivareta sikkerheten til personer i bygget og selve eiendommen. 

Brannpåvirkning

Hver brann består av tre komponenter: Tennkilde, oksygen og brennbare materialer. Brannen vil brenne til den er slukket og oksygen og brennbare materialer er oppbrukt. Hvis den ikke slukkes riktig, vil den utvikle seg i løpet av bare noen sekunder. Det er svært viktig hvordan materialene reagerer på brann. Dagens møbler og elektronikk inneholder en stor mengde plast, så de brenner ti ganger raskere enn tilsvarende utstyr for femti år siden.

Ikke-brennbare løsninger i bygg

Løsninger som velges har en reell innvirkning på å begrense brannutviklingen og oppkomsten av en større brann. Det finnes en klassifisering som bestemmer graden og muligheten for brannspredning på elementer og løsninger som brukes på bl.a. fasader eller taktekking. Alle tekniske betingelser er relatert til den tidligste, innledende fasen av brannutvikling. I en situasjon hvor brannfarlige produkter er til stede eller brannkilden er større enn under prøver, kan det skje at et brannhemmende del (i henhold til tekniske betingelser) faktisk vil spre brannen raskt og kraftig. Dette kan også være tilfelle når det er forskjeller i en løsning som er prøvd og klassifisert som brannhemmende, som inneholder brennbare komponenter, f.eks. når de samme materialene ble brukt, men med forskjellige tettheter og tykkelser, eller hvis forseglingen ble byttet mot en annen løsning. Slike forskjeller kan påvirke brannutviklingen.

Trygg isolasjon

Under bygging er det verdt å vurdere hvilke vegg- og takløsninger som skal velges. Med tanke på brannsikkerheten skal det tas hensyn til brannklasser, som beskriver hvordan og om produktet bidrar til brannutvikling. I noen land, f.eks. i Polen og Tyskland, er det forbudt å bruke brennbar isolasjon i store eller høye bygninger. Varmeisolasjonstilbehør laget av mineralull, takket være den høyeste brannklassen A1, bidrar til å forbedre brannsikkerheten.

Materialet i bygget er avgjørende med tanke på brannsikring. Systemet vurderer brannmotstanden til individuelle konstruksjoner i bygget. I henhold til standardene defineres brannmotstand som gjenstandens evne til å oppfylle kravene til stabilitet, tetthet, isolasjonsevne og andre forventede brannmotstand egenskaper innen en spesifisert tid.

  • Brannmotstand gjelder bygningsdeler og bygningens struktur.
  • Brannmotstand betegnelse, f.eks. REI 30, tilsvarer den tiden elementet oppfyller sine funksjoner og krav til brannmotstand under en brann.
  • Ved bygningsdeler med varmeisolasjonstilbehør av mineralull, gjelder prøvene tettheten, bæreevnen og brannisolasjonen.

Brannklassifisering

Selv om det finnes flere titalls forskjellige brannklasser, er et produkt med Euroklasse A1 det sikreste valget. Klassifiseringen angir om og hvordan produktet bidrar til brannutviklingen, det vil si hvor raskt det brenner og hvor mye energi det produserer. Egenskapene som angis for tiden er mengden og hastigheten på varmeutvikling, tid for å ta fyr og flammespredning.

Alle THERMO IPS-produkter har den beste og sikreste A1-brannklassifiseringen.

 

🇩🇪 Deutsche Version: Gebäudebrandschutz

KUNNSKAPSBASE