Isolasjon og miljø

Både verden og byggetrender endrer seg ekstremt raskt. Økotrenden vokser i styrke og samfunnet blir mer og mer bevisst og ansvarlig. Alternative teknologier, en bærekraftig tilnærming til naturen, bruk av naturlige materialer er den riktige retningen. Sosial aktivitet til THERMO IPS er basert på miljøvennlige produkter og tjenester og sunn energi. Nøkkelrollen til gode bedrifter er å redusere energibruken og møte den globale klimautfordringen.

Først av alt,
god varmeisolasjon

Et miljøvennlig bygg bør ha lavt energibehov. Nye, mer effektive teknologier og produksjonsprosesser støtter kampen for klimaet og gir håp om positiv utvikling. THERMO IPS isolasjonstilbehør er preget av høy kvalitet, stabilitet og holdbarhet. Produksjonen bidrar til å beskytte klimaet og miljøet på en bærekraftig måte.

Optimalt
naturlige kraft

THERMO IPS-produkter og bygninger som vi skaper sammen har en positiv effekt på helsen og velværet til personer som oppholder seg i dem. De møter utfordringene knyttet til forurensning, støy og brannsikkerhet. Varmeisolasjonstilbehør av mineralull produseres av helt naturlige råvarer. De reduserer smogutslipp, forbedrer energieffektiviteten og beskytter mot brann, fuktighet og mugg.

Mineralulls
naturlige kraft

I en tid når bærekraftig bygging er så viktig, er opprinnelsen til produktene og råvarene av stor betydning. I tillegg til miljøaspekter ved valg av materialer for varmeisolasjon, må det tas hensyn til deres holdbarhet, motstand og effektivitet, fordi isolasjonen og bygningene skal vare i årevis.

Mineralull passer perfekt til økotrenden, den er laget av fornybare og naturlige råvarer. Rapporter om mengde generert avfall publiseres fortløpende. Selve produksjonsprosessen er basert på innovative teknologier som minimerer forbruket av strøm, trykkluft og gass. Mineralulls påvirkning på miljøet og ressursene analyseres også kontinuerlig. Dette er et bevis på en ansvarlig miljøpolitikk. Mineralull kan resirkuleres i det uendelige, noe som gjør den til en viktig komponent av økonomien og en alternativ metode som kan bidra til å spre visjonen om fremtidens bærekraftige byer.

Oppdag mineralulls
miljømessige fordeler:

Lavere oppvarmingsutgifter
Sunt og trygt innemiljø for innbyggerne
Høy motstand mot nedbrytningseffekter av biologiske og kjemiske midler
Fornybarhet
Reduksjon av smogutslipp
Beskyttelse mot brann, fukt og mugg
Høy holdbarhet
Høy varmeisolasjon
Vanndamppermeabilitet og vannmotstand