Miljøvennlige løsninger i moderne bygg

I dag er det mulig å bygge miljøvennlige hus, selv om husbygging og miljøvennlighet inntil nylig ikke gikk hånd i hånd. Miljøvennlige teknologier brukes på ulike felt for å bidra til å øke sikkerheten i et svært forurenset miljø. I dag streber produsenter av byggematerialer og utstyr etter å markedsføre miljøvennlige råvarer og verktøy som økologer setter pris på. 

Miljøvennlige løsninger i bygg og anlegg

Markedet for miljøvennlige bygg har utviklet seg i flere år og stadig vokser. Private kunder og store byggefirmaer følger denne trenden. Å bygge i harmoni med natur kan virke relativt vanskelig og krevende. En av forutsetningene er modernisering eller oppussing av eksisterende bygninger, uten å bygge nye. Noen ganger er det imidlertid umulig, og da er det nødvendig å velge løsninger som er helt trygge for naturmiljøet. Det kan være smart å analysere valg av materialer, ta vare på avfall og bruke velprøvd og pålitelig utstyr med lavt strømforbruk. Et viktig element i et miljøvennlig hus er energieffektivitet, noe som kan sikres gjennom riktig valgt varmeisolasjon. Dette vil gi reduksjon av varmetap, langsommere kjøling om vinteren og langsommere oppvarming om sommeren.

Mote for øko-hus

Det er ingen tvil om at det å ha et øko-hus har blitt en slags mote. Stendervegg hus med prefabrikkerte elementer dominerer på dette området. Grønne prosjekter krever en tilnærming som bygger på den glemte kunnskapen om tradisjonell bygging.

Å bygge et øko-bygg lønner seg – invester i miljøvennlighet

Energieffektiviteten må man tenke på allerede på prosjekteringsstadiet. Husets plassering på tomten, dets form, arrangering av rommene, varme- og ventilasjonsanlegg er også av sentral betydning. I tillegg er isolering av vinduer, dører, tak og varmeisolering av skillevegger også viktig. Alt dette for å oppnå billigere drift og minimere varmetap. Reduksjonen i driftskostnader i grønne bygg kan være opptil 25-50 % av energiforbruket og 40 % av vannforbruket. En ekstra fordel med å bruke miljøvennlige materialer er at de er sunnere for brukerne. Miljøvennlig bygging faller innenfor bekymringsområdet for å eliminere «energifattigdom». I den første fasen krever et øko-hus store investeringer, men det vil betale seg tilbake år etter år.

Mineralull er miljøvennlig

Vi tror at i tider med økende fokus på naturmiljøet, er dette verdt å sette pris på. Mineralull som er laget av fornybare og fremfor alt naturlige råvarer passer perfekt inn i økotrenden. Produsentene publiserer aktuelle rapporter om mengden generert avfall. Selve produksjonsprosessen er også basert på innovative teknologier som minimerer forbruket av strøm, trykkluft og gass. Mineralulls påvirkning på miljøet og ressursene analyseres også kontinuerlig. Dette er et bevis på en ansvarlig miljøpolitikk.

Ved å bruke isolasjonstilbehør fra THERMO IPS kan du bidra til gunstige endringer i miljøet. Vær miljøvennlig!

KUNNSKAPSBASE